Ekeberg Hovedgård

I dette prosjektet for Oslo kommune sto Ansnes Entreprenør for totalrehabilitering av verneverdige, laftede Ekeberg hovedgård, opprinnelig bygget på 1770-tallet. Vi plukket ned hele bygningen og satte den opp igjen, kopierte paneler og listverk utvendig og restaurerte vinduer. Gamle gulv og takbjelker ble også laget på nytt.